Telekom in pametna elektroenergetska omrežja

TS vodi mednarodni raziskovalni konzorcij pri 4,8 milijona evrov vrednem projektu.

Ljubljana – V multimedijski dvorani Telekoma Slovenije so se strokovnjaki devetih partnerjev iz šestih držav ukvarjali z novim evropskim projektom za energetsko učinkovitost, katerega cilj je razvoj tehnično-ekonomskega modela za čim bolj učinkovito uporabo komunikacijske infrastrukture v pametnih elektroenergetskih omrežjih prihodnosti. V delu omrežja Elektro Primorske, ki se prekriva tudi z omrežjem TS, bo vzpostavljeno tudi pilotno pametno omrežje.

Proračun (troletnega) projekt s področja pametnih omrežij SUNSEED (Trajnostno in vzdržljivo omrežje za pametno distribucijo električne energije), ki poteka v okviru programa Evropske komisije FP7, je 4,8 milijona evrov, Evropska komisija pa bo zagotovila sofinanciranje v višini 3 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Z zagonom projekta sledi Telekom Slovenije svojim strateškim usmeritvam: postati želi glavni regionalni raziskovalno-razvojni partner vodilnih evropskih podjetij na področju energetske vertikale v okviru poslovnih rešitev komunikacij med napravami (M2M). TS je že koordinator evropskega projekta eBadge, v katerem se 13 partnerjev iz petih držav ukvarja s pametnim elektroenergetskim omrežjem.

Podpredsednik uprave TS Zoran Vehovar je ob predstavitvi projekta povedal, da bo le-ta prispeval k nadaljnjemu razvoju pametnih energetskih omrežij, TS pa se z njim usmerja na sorodna področja, kjer so možne sinergije. Ni izključeno, da bi TS, tako kot nekateri sosednji telekomi, z morebitnimi partnerji vstopil na področje električne energije še bolj intenzivno.

Znanstveni in tehnični koordinator projekta Radovan Sernec je pojasnil, da projekt združuje energetski in telekomunikacijski sektor ter znanstveno sfero, ki bo prispevala rešitve s področja analize velikih količin podatkov, ki nastajajo v okviru pametnih energetskih omrežij.

Mednarodni konzorcij devetih partnerjev iz šestih držav sestavljajo Telekom Slovenije, Elektro Primorska, Elektroservisi in Institut Jožef Stefan iz Slovenije, Univerza Aalborg iz Danske, Gemalto SA iz Francije, Gemalto M2M GMBH iz Nemčije, Nizozemska organizacija za aplikativne znanstvene raziskave – TNO in Toshiba Research Europe iz Velike Britanije.

(Originalni članek)

Posted in News.