Telekom sodeluje v evropskem projektu Sunseed

Telekom Slovenije je predstavil evropski projekt s področja pametnih omrežij Sunseed. Telekom v projektu, ki se nanaša na trajnostno in vzdržljivo omrežje za pametno distribucijo električne energije, sodeluje kot koordinator v okviru mednarodnega konzorcija devetih partnerjev iz šestih držav.

Namen projekta je razvoj tehnično-ekonomskega modela za čim bolj učinkovito uporabo komunikacijske infrastrukture v pametnih elektroenergetskih omrežjih prihodnosti, ki vključuje tudi vzpostavitev pilotnega pametnega omrežja v Sloveniji, je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil podpredsednik uprave Telekoma Zoran Vehovar.

“Ta projekt bo pomembno prispeval k nadaljnjemu razvoju pametnih energetskih omrežij, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše v EU,” je povedal Vehovar in dodal, da gre projekt v smeri strateške usmeritve družbe na sorodna področja, kjer so možne sinergije.

Po Vehovarjevih besedah ni izključeno, da bi tudi slovenski telekom, podobno kot nekateri sosednji telekomi, z morebitnimi partnerji vstopil na področje električne energije še bolj intenzivno.

Koordinator projekta Fedor Gabrovšek je dodal, da vrednost tega triletnega projekta znaša okrog pet milijonov evrov, pri čemer okrog tri milijone evrov v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave sofinancira EU.

Mednarodni konzorcij partnerjev poleg Telekoma sestavljajo še Elektro Primorska, Elektroservisi in Institut Jožef Stefan iz Slovenije, Univerza Aalborg z Danske, Gemalto iz Francije, Gemalto M2M iz Nemčije, nizozemska organizacija za aplikativne znanstvene raziskave TNO in Toshiba Research Europe iz Velike Britanije.

Znanstveni in tehnični koordinator projekta Radovan Sernec je pojasnil, da projekt združuje energetski in telekomunikacijski sektor ter znanstveno sfero. Slednja bo prispevala rešitve s področja analize velikih količin podatkov, ki nastajajo v okviru pametnih energetskih omrežij.

Znotraj projekta bodo postavili tudi velik pilotni sistem, v katerem bodo scenarije in rešitve preizkusili, tudi z ekonomskega oziroma poslovnega vidika. Pilotni sistem bo postavljen v delu omrežja družbe Elektro Primorska, ki se obenem prekriva tudi s Telekomovim omrežjem.

Vodja raziskovalne skupine v Telekomu Slovenije Blaž Peternel pa je pojasnil, da so s samo tremi oddanimi prijavami projektov uspeli dobiti kar dva projekta v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in inovacije EU.

Telekom Slovenije namreč kot koordinator vodi tudi leta 2012 zagnani triletni evropski projekt eBadge. Tega izvaja konzorcij 13 partnerjev iz petih držav. Osnovni cilj tega projekta je postavitev mednarodnega pilotnega pametnega elektroenergetskega omrežja s poudarkom na storitvah ponudbe in povpraševanja.

Telekom se po Peternelovih besedah že pospešeno pripravlja tudi na razpise v okviru novega evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

 

(Originalni članek)

Posted in News.